Какво е Народна мрежа

НАРОДНА МРЕЖА е среда за свързване на хора и групи с цел взаимопомощ и координирани действия.

СРЕДСТВА
Обмен на контакти и информация.
Координиране на звена във всички териториални области и по направления.
Взимане на съвместни решения и изпълняването им.

УЧАСТНИЦИ
Независими хора и групи с интерес от обединени действия за изграждане на социално справедлива България, управлявана от народа си.

ПРИНЦИПИ
Равнопоставеност на всички участници.
Взаимно уважение.
Съвместно взимане на решения.
Взаимопомощ.

ЦЕННОСТИ
Откритост.
Последователност.
Ангажираност.
Отговорност.

Тук сме работещи хора, които доброволно отделят от времето си, за да направят осъществима Народната мрежа. Пари не са намесени под никаква форма. Бъдете снизходителни.

Всяка квалифицирана и навременна помощ е желана.

Защо сме тук:
За да спрем да бъдем сива маса, а да станем Сбор от изявени индивидуалности, съюзени в името на благото на родината ни – БЪЛГАРИЯ.

Имаме задачата да:
Привлечем всеки човек, който цени свободата си и тази на обществото в целостта му. Всяка съвестна и навременна помощ е желана. Привличайте хора.
Нежелани са само тези, които искат да ни отклонят от посоката, в която сме поели; хората, които размиват, сплетничат, манипулират, създават конфликти, налагат своето упорито, дори и когато виждат, че идеите им не се възприемат широко.

Основни правила на Народна мрежа

Те са съвсем естествени:
– ползваме уважителен тон, пишем с български букви;
– търсим мнението на останалите, не налагаме своето;
– имаме активна позиция – разсъждаваме и даваме предложения за подобряване на работата ни аргументирано;
– стремим се към полезност;
– поемаме ангажименти и ги изпълняваме;
– подхождаме отговорно към всичко, което правим.

В заключение:
Структурата, която по естествен път създаваме тук, ще ни служи за редица начинания от всякакъв калибър.
Важното е да се свържем и да започнем заедно работа – чрез единодействие, взаимопомощ изграждаме доверие помежду си, сплотяваме се и ставаме фактор, сила. Такава сила може да осъществи всичко, което пожелае.