Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА „НАРОДНА МРЕЖА“

Интернет страницата на ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ – „НАРОДНА МРЕЖА“ е насочена към неограничен кръг лица. Лица, на които е забранен достъпът до страницата и/или изложената в него информация, не трябва да осъществяват достъп до страницата. За неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилага действащото законодателство на Република България, като при възникване на спорове, същите ще се разрешават от компетентния за целта съд в Република България.

Използвайки https://vlast.narodna.me/ Потребителят се съгласява с Правилата за ползване на https://vlast.narodna.me/. Тези правила могат да бъдат променяни от ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ – „НАРОДНА МРЕЖА“ без предварително предупреждение.

При всяко посещение, Потребителят дава достъп до:

  1. Използване на своя IP адрес, за съставяне на метрични данни;
  2. Google Analitics bot, събиране на метрични данни от Гугъл;
  3. Google Adsense bot, за анализиране и показване на реклами от Гугъл;
  4. Yoast SEO събиране на метрични данни от https://vlast.narodna.me/.

Ако желаете да прочете как работят бисквитките (cookies), моля вижте тук.

Всеки потребител има право да не разглежда тази страница. НАРОДНА МРЕЖА не носи отговорност за субективни възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информацията, публикувана на https://vlast.narodna.me/, не носи отговорност за всякакви имуществени и неимуществени вреди, възникнали директно, индиректно, поради или свързани с достъп до тази страница и информацията на нея. Потребителят са изцяло отговорен за оценката на използваемостта на информацията на страницата и носи пълната и безусловна отговорност за резултата от действия, предприети въз основа на информация, предоставена чрез тази интернет страница.