Отговори на: Други

#2278

Здаревйте,
такива обществени прояви се разрешават от община – трябва да се опише маршрут, времетраене, кой го организира и т.н. Има ли вече такова разрешение?