Отговори на: Обсъждане

#2279

Подкрепям казаното от Павел и Жана. Искам само да вметна нещо – не е добре да се игнорира създадената система, към която сме включени по подразбиране в момента. Все пак тя е държавата, данъците, представителството и т.н. Както беше казал някой – “плащайки данъци, си купувам цивилизация”. Всички алтернативни решения не трябва да бойкотират основната система, защото тогава ще настъпи хаос. Всяка система се променя отвътре постепенно или с революция (разбирайте война) изведнъж. За предпочитане е постепенно.