Отговори на: Обсъждане

#2587

Преди всичко трябва да се създаде истинско правосъдие. В смисъл, че то въобще не съществува и няма кой да контролира спазването на каквито и да са закони. Сега – съдилищата са като бакалия и всичко се купува. Магистратите – търговци с имунитет и правят каквото си искат. Това е. Никой по никакъв начин не може да си планира бъдещето, своето и на децата си, защото няма никаква опорна точка. Законите все едно не съществуват. Пример – 2008 г. мораториум върху застрояването в градове над с 100 000 души. Всичко строено с устройствени планове, приети след това е незаконно – молове, заводи, паркинци и пътища.Има закон … и какво от това?