Отговори на: Охрана

#2593

Твърде вероятно е да имаме следващи още по-категорични и мащабни общи действия в цялата страна.
Моля ви, помислете отсега за хора, които да участват в охраната на мероприятията.