Отговори на: Охрана

#2601

В какво се състои работата на охраната на събитието?