Отговори на: Транспорт

#2602

Поздравление на всички,които участваха в организацията на народният поход оорганизиран от народа за народа без чужди организации и партии. Това са първи стъпки към народното дело и надявам се и народовластието