Отговори на: Предложение за създаване на Национално гражданско сдружение „ЗАЕДНО ЗА БЪЛГАРИЯ – ПРОСПЕРИТЕТ И РАЗВИТИЕ“

#2846

Народната мрежа е движение, среда за свързване и координиране. В нея участват организации – формални и неформални, групи, хора.

НМ не може да има едно лице. Тя е многолика – всички, които участваме в нея, сме лица.
Както обясних по-горе, поначало изпъкването на 1-2-3 е изключително вредно в средносрочен и дългосрочен план, защото те стават мишена, която лесно се отстранява. Посочих само част от начините.

Трябва да сме по-умни от досега и да обмислим добре стъпките си, основавайки се на опита, които имаме – той е безценен. И назад към по-далечната история трябва да се обръщаме редовно и да се учим от грешките на предците ни.

Всичко, което не е просъществувало, е било недостатъчно устойчиво – това не бива да забравяме, когато даваме примери от миналото.