Отговори на: Истински представители на народа

#2857

Да, трудно е. Трябва да си даваме сметка, че гаранции за нищо и от никого няма да получим. Затова е нужно да си отваряме очите не на 4, а на 400.
Което значи добре да проучваме миналото на хората – то говори много. И да сме наясно, че безоблачно минало никой няма, въпросът е да не е изменчив, да не е търсач на облаги, власт, твърде много внимание.

Предлагам следните критерии, а вие поправяйте и допълвайте:

1. Честен. Да няма данни да е мамил.
2. Неподкупен. Да няма данни да е приемал пари, за да върши обществена работа.
3. Схватлив. Да разбира нуждите на народа, да му е ясно защо бива избран.
4. Отговорен. Да е познат с това, че като каже нещо, го прави.
5. Съвестен. Да поема работа навреме и доброволно.
6. По възможност експерт в дадена област. Не е задължително.

Под „данни“ се разбира надеждна информация, а не слухове. Слуховете ще бъдат пуснати веднага за всеки, който изпъкне, не се съмнявайте. За истински нечитавите винаги има реални сигнали, че не са – и те са в миналото им. Затова то е най-важното при преценката на хората, независимо какво говорят и правят сега.
Всеки казус ще се обсъжда. Но трябва и да сме стегнати, че времето лети.