Отговори на: Истински представители на народа

#2868

Целта е прокарването на народните интереси – в т. 2 е отбелязано, че трябва и това да изясним, кои са народните интереси. Има раздел във форума, посветен на този въпрос.