Отговори на: Истински представители на народа

#2881

Затова сме тук – за да решим кое и как да направим. Има форуми по всички важни направления. Ако виждаш липса на нещо, предложи промяната му.

Мрежа сме, защото работим равнопоставено и търсим синхронизиране. 🙂
Дай своите предложения, Росене.