Отговори на: Истински представители на народа

#2922
Росен Георгиев
Участник

Нещо, което написах за политиката и мисля, че става и за този разговор.

ПОЛИТИКА

Днес политиката не е нищо друго, освен търговия на едро и тъмни сделки. За всеки отрасъл и сфера на вътрешнодържавното устройство и на международните отношения има по един бакалин, който реже мазни парчета от всякакви бюджети и ги увива в дебели кафяви хартии. И всичко това за сметка на народите и всичко това на корем.
Примери много.
Днес липсват истински политици и дипломати. А когато те започнат да липсват, връх взимат нарцистичните психопати, които водя след себе си война, глад и мизерия.
На първо време това, което буди човека, облагородява духа и предава мъдростта, са философията и литературата. Литературата – писаното слово, е това, което запазва паметта и провокира революциите, като също така води и до еволюцията на обществото.
Публицистика, стихотворения, песни, романи, философски трудове и т.н. Всички те са повлияли извънредно много за трансформацията на обществата, държавите и империите. Дори бих казал, че там се намира тази фантастична фабрика на великите идеи. Самата политика е творение на философите и техните философски трактати.
Политиката е последното стъпало за уреждането на отношенията между хората, държавите, народите и възпирането на войната на всеки срещу всеки.
Истинският политик трябва да е неимоверно ерудиран във всяка една сфера на науките, изкуствата, философията и дипломацията за да може да говори на всички хора и да намира най-добрият път предначертан от мъдрите. В противен случай, той не е нищо повече от един добър финансист, икономист, инженер и т.н., човек познаващ единствено сухите и студени тънки сметки, но не и мъдростта.
На света са му нужни силни и мъдри Политици, а не търговци (бакали) на едро и престъпници сключващи тъмни сделки. Това не е политика, а една безкрайна финансова война на всеки срещу всеки.
Цивилизацията на търговците уби политиката.

Р.Г.