Отговори на: Истински представители на народа

#2929

Представителят на народа според мен трябва да е на първо място честен и отговорен човек. Ако е много ерудиран, това не го прави адекватен на народните нужди, ако не е честен и отговорен. Многото ерудиция може да бъде купена – вижте Ноа Харари например и цяла армия като него – ерудити на хранилката на кукловодите.

Не. Представителят на народа е народен човек. Той не се стреми да се извисява над народа, защото знае, че по-голяма от мъдростта на народа няма.

Освен това той осъзнава, че е служител на хората, а не техен ментор.