Отговори на: Записи от виртуалната среща на 19 май 2022г

#3055

Спокойно, хора сме, не роботи, слава богу. Ще бъдат качени. 🙂