Отговори на: Логистика

#3098
Администратор
Отговорник

Референдумът изисква транпортиране на хора, нагледни материали, масички, столове, храна, бланки, шатри, евентуално, и други необходими за популяризирането на инициативата и събирането на подписите, средства.