Отговори на: Обсъждане

#3148

Точно това е целта на платформата – да подпомогне този процес по съединяване на капацитета, който има всеки от нас, на когото му пука и желае да допринесе за доброто бъдеще на България без користни мотиви.