Отговори на: Истински представители на народа

#3295
Илиян Личев
Участник

Здравейте, смятам че достатъчно време мина от дискусията която се проведе и е време да вземем решение за пътя и начинът по който да поемем за да постигнем успех в усилията си да имаме представители от народа в законодателната власт. Затова предлагам да се състои заключителна дискусия по този въпрос, с ясни предложения които да бъдат подложени на гласуване. Резултатът от това гласуване да послужи за изготвяне на национална стратегия за постигане на положителни резултати.
Датата и часът на дискусията да бъдат оповестени една седмица преди започване на дискусията, за да има всеки един желаещ време да се подготви.