Отговори на: Истински представители на народа

#3322

Би ли направил основното изложение в такава дискусия? Аз мога да модерирам.