Отговори на: Структуриране на Народна мрежа

#3378

По това ваше предложение, Илияне и Весо, трябва жива среща, на която да се види истинската готовност на хора да работят за предложеното. Организирайте такава, като оставите достатъчно време – 2-3 седмици, през това време я разгласявайте сред хората в платформата и извън нея. Ще помагам.