Отговори на: Истински представители на народа

#3559

У Ч Р Е Д И Т Е Л Н А Д Е К Л А Р А Ц И Я
НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ
НА „ДВИЖЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ И БЛАГОДЕНСТВИЕ НА НАРОДА“

Положението в България е гибелно и трагично. На 10 ноември 1989 год. червената номенклатура извърши контрареволюция и реставрира дивия капитализъм. По заповед на САЩ националните предатели Луканов и Жельо Желев изпълниха програма
„Ран-Ът“ за тотално унищожение на България. Беше унищожена отбраната на НР България. Числеността на армията беше намален а от 150 000 на 30 000, унищожени са ракети СС-400, танкове, кораби, подводници, самолети. Ликвидирани бяха гранични и строителни войски. След влизането в ЕС бяха унищожени над 3000 заводи и предприятия, затворени бяха 4-те реактора на АЕЦ „Козлодуй“, постепенно беше унищожено селското стопанство- земеделието и животновъдството. Вследствие на това селата се обезлюдиха, което доведе до затварянето на 700 училища. Ниското ниво на образованието доведе до 45% неграмотност. В резултат на огромната безработица близо 2 милиона и половина българи бяха принудени да изкарват прехраната си на запад. Здравеопазването беше опорочено с превръщането на болниците в търговски дружества. Вследствие на това смъртността на българите се увеличи многократно, а раждаемостта се намали критично, което доведе до демографски минимум. Поради всичко това България се намира в трета национална катастрофа.
Свещен дълг на българските патриоти е да възкресим майка България за възход и благоденствие на народа на райската ни земя, богата с безброй блага. При тези условия политиците – национални предатели и слуги на запада, внасят 85% некачествени и вредни храни. Чрез фалшиви болести беше ликвидирано огромна част от животновъдството ни, а после дойде ред на хората с обявяване на Ковид пландемията.
Като последен удар срещу българския народ, следвайки западните антируски санкции, бяха повишени цените на горивата и енергията, хранителните стоки и услугите, като инфлацията достигна 40% за обикновените граждани.
Изправени сме на кръстопът: България и народът или мафията, ние или те. За нашето спасение и достоен човешки живот е наложителна всенародна мобилизация за борба срещу мафиотската власт. Всеки ден на търпение е гибелен. Победата очаква смелите!
В тези съдбоносни дни създаваме „ДВИЖЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ И БЛАГОДЕНСТВИЕ НА НАРОДА“ за обединение на всички патриотично настроени българи, за участие и победа в предстоящите избори през есента. Това движение е с лява ориентация, за създаване на истинска социална република, за която са се борили Левски, Ботев и Бенковски.
За целта предлагаме следната програма:

П Р О Г Р А М А

1. Създаване на независима развита България, а не колония на запад, без НАТО, ЕС и еврозона, СЗО и джендър идеологията.
2. България над всичко и всички: олигарси, политици, президенти, министри.
3. Одържавяване на дружества и фирми за ток, газ, парно, вода, златодобив, банки, хотели, молове, мобилни оператори и телевизии.
4. Построяване на нова АЕЦ „Белене“ и Южен поток.
5. Промяна в здравната система, чрез отнемане статута на болниците в търговски дружества. Държавно производство на лекарства и медикаменти.
6. Реформа в образованието чрез въвеждане на патриотично възпитание в учебниците по история и литература. Унификация на учебниците- един учебник за всеки клас. Премахване финансирането на училищата според броя на учениците и реална оценка на показаните знания. Премахване на тестовото оценяване.
7. Реална реформа в съдебната система, чрез осигуряване на нейната независимост от партии. Повишаване на отговорността на съдиите, произнесли грешна присъда.
8. Държавна регулация на цените на горива и хранителни стоки чрез намаляване на акциза и ДДС за основните храни и лекарства, както и цените на вносните стоки.
9. Бързо и ефективно развитие на селското стопанство, преди всичко на зеленчукопроизводство и животновъдство чрез субсидии за местните производители без оглед на партийната им принадлежност. Чрез екологична храна ще осигурим здравословен живот на българите, както и високоефективен износ. Забрана на храни с ГМО в България чрез увеличение на митото. Намаляване площта с пшеница и слънчоглед за сметка на зеленчукови насаждения.
10. Създаване модел на народовластие чрез народен парламент с представители на всички основни професии и гилдии, които са дълбоко запознати с проблемите на съответния бранш. Създаване на тричленни комисии от експерти, контролиращи
всички държавни органи, към които гражданите да могат да отправят критични
бележки, сигнали и предложения.
11. Провеждане на Велико народно събрание за смяна на системата, чрез промяна на Конституцията и забрана на партиите. Премахване на едрата частна собственост чрез приватизация на всички частни активи, което ще доведе до създаване на по-справедлива и социална държава. Сурова борба срещу корупцията на всички нива.
12. Лустрация и ревизия на прехода за периода след 1989 година. Конфискация на заграбеното имущество и стотици милиарди и връщането им на народа и за развитие на икономиката.
13. Продажба на скъпите коли от многобройния автомобилен парк на управляващите и драстично намаляване разходите за охраната им.
14. Намаляване заплащането на висши държавни служители в съотношение 3:1 в сравнение с минималната работна заплата за страната и без право на бонуси. Въвеждане на прогресивен подоходен данък с необлагаем минимум.
15. Увеличаване на минималната пенсия за стаж на 700 лв. с последваща корекция според инфлацията за момента, а минималната работна заплата на 1200 лв.
16. Премахване на партийните субсидии и издръжката на партийни клубове. Агитация за изборите да се извършва в медиите безплатно, при равнопоставеност на всички участващи.
17. Петкратно увеличение на детските надбавки и ограничаване на броя до 3 деца в семейство. Малолетни родители до 18 години нямат право на това увеличение.
18. Построяване на детски градини за всички нуждаещи се деца.
19. За патриотичното възпитание на подрастващите медиите се задължават да излъчват минимум 50% българска музика, а телевизиите да увеличат своите учебно -просветни програми.
20. В областта на външната политика да се развиват усилено културно-търговски отношения с Русия, Китай, Индия и др. страни носители на нов, по-справедлив
и хармоничен модел на междудържавни отношения.

Учредителната декларация се одобрява на сбирка на Инициативния комитет, създаден съгласно чл.10, ал.1 от Закона за политическите партии на редовно събрание, проведено на ……………..
До три месеца от тази дата трябва да се проведе Учредително събрание на „Движение за България и благоденствие на народа“.