Отговори на: Истински представители на народа

#3567
Петър Стаматов
Участник

Илюзия е, че ще се намерят подобни партии и по-точно, че по този начин оже да се постигне нещо значително. Опитът до сега го доказва. В различно време, в ралични парламентарни групи са попадали честни или независими кандидати. Резултатите са известни за хората, които следят отблизо политиката.
Текстът по-долу ми изчезна от отговора и отново го дописвам:
Идеята на политическите партии днес е “да бъде група хора, която е овластена, за да регистрира краткотрайни ползи за себе си или за някакви лица или организации, които стоят зад тях.”
А правилният подход е да се създаде целенаправлена и мащабна организационна структура за борба на политическото поле за смяна на системата/статуквото.
Сърнела, ти бе изписала списък с някои хора, на които имаш доверие и би гласувала за тях – дали би ги съгласила да участват в един разговор по тази тема? (И нека да е онлайн, в почивен ден и с 2 минутки за изказване, както сме го прсавили преди?)