Отговори на: Технологично предимство

#3701
ITy
Участник

Не знам дали стана ясно, но предлагам първата и най-важна ( според мен) цел в националните интереси на страната да е организирането на работни групи в БАН за:

1. Разработка на технология за студен ядрен синтез и внедряването им в енергетичната мрежа в страната.
2. Разработка на водородни технологии, генератори на водород и горивни клетки. Внедряването им в енергетичната мрежа в страната.
3. Разработка на материали, топлоустойчиви и устойчиви на изключетелени пробивни, сили на натиск и други сили.
4. Кимися за обещаващи военни иновации, да следи всички работни групи и обмисля кои обещаващи технологии могат да бъдат в интерес на военните.
5. Комисия, която да разглежда какви патенти има в страната, кои са обещаващи и могат сравнително бързо да се внедрят в реални производства или за военни цели, да избира кои ще предложи на министър председятеля за инвестираме с цел придобиване на технологично предмиство.

Двете комисии (4 и 5) да следят и изготвят писмен и дават устен доклад до Министър Председателят всеки месец – докладът на всяка от двете комисии да е изготвен независимо от другата, всеки доклад да съдържа прогреса във всяка работна група и прогнозните разходи до осъществяване на целите.